BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Współpraca

WSPÓŁPŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy instytucje kultury oraz osoby chcące podzielić się z nami doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, które przyczynią się do wspomagania rozwoju dzieci i poszerzenia ich wiedzy o świecie.

Z kim współpracujemy:

1. Urząd Miasta Starachowice – poznanie pracy urzędników; kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez urząd oraz przedszkole, sponsorowanie wyjazdów zagranicznych, spotkania z wychowankami; promocja przedszkola na stronie BIP

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych - logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki.

3. Straż pożarna – organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie strażaków do przedszkola; przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki; kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym; udział w organizowanych konkursach plastycznych.

4. Policja – organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek do Komendy Policji; współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.

5. Biblioteka – poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki; wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki; poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym.

6. Schronisko dla zwierząt – odwiedzanie i oglądnie schroniska; rozmowy z osobami zajmującymi się zwierzętami – poznanie pracy ludzi w schronisku; uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach; organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku.

7. Teatr - zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską, rodzajami lalek teatralnych; rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci; rozbudzanie wyobraźni dziecięcej; zapraszanie aktorów do wystawiania przedstawień na terenie placówki - sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką.

8. Starachowickie Centrum Kultury – poznanie pracy SCK i oferty; zachęcanie do korzystania z dodatkowych zajęć dla dzieci organizowanych w centrum; korzystanie z propozycji filmowych przez przedszkolaków; współpraca w organizowaniu konkursów plastycznych – udostępnianie sal na występy i wystawę prac dziecięcych.

9. Nadleśnictwo Starachowice – organizowanie wycieczek na łono natury; korzystanie z proponowanej oferty edukacyjnej związanej z pracą osób w Nadleśnictwie; przejście ścieżką edukacyjną; obejrzenie sali edukacyjnej ze zgromadzonymi informacjami, narzędziami i eksponatami z dziedziny leśnictwa; poznanie pięknego środowiska przyrodniczego jakim jest las i jego mieszkańcy; uczenie dzieci odpowiedzialności za ochronę i korzystanie z jego uroków oraz darów.

10. Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach – udział dzieci w wystawach, konkursach i imprezach edukacyjnych organizowanych przez muzeum, zainteresowanie historią regionu, techniką i ekologią, zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez własne doświadczenia i obserwacje.

11. Oczyszczalnia ścieków – korzystanie z oferty edukacyjnej dotyczącej zagadnień ekologicznych, ochrony środowiska; zwiedzanie oczyszczalni oraz wspólne działania proekologiczne z dziećmi.

12. Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) - udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, wiedzy o Słupsku, ruchu drogowym; zapoznanie dzieci ze szkołą - ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie nr 10 Niezapominajka
w Starachowicach

ul. Ignacego Prądzyńskiego 2a
27-200 Starachowice
tel. 41 273 20 68

e-mail: pm10starachowice@onet.eu

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept